Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie tej witryny.

Jak gromadzimy Twoje dane?Twoje dane będą gromadzone z jednej strony, informując nas o tym. Może to być np. do handlu danymi, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Zbieranie tych informacji odbywa się automatycznie, jak tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych? W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce. Ponadto masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm Odwiedzając naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania można ocenić statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza twoich zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa; nie można wyśledzić zachowania podczas surfowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w następującej polityce prywatności. Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w niniejszej polityce prywatności.   2. INFORMACJE OGÓLNE I OBOWIĄZKI   Polityka prywatności  Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.  Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje umożliwiające osobistą identyfikację użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.  Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dla odpowiedzialnego organuOdpowiedzialną firmą przetwarzającą dane na tej stronie jest:
Simon Rieger
Riedstr. 10
D-79787 Lauchringen
Telefon +49 (0) 7741–9199 54
S.Rieger@rkpro.de

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub w porozumieniu z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).   Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W dowolnym momencie możesz odwołać udzieloną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Legalność przetwarzania danych przeprowadzonego do odwołania nie ma wpływu na odwołanie. Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach z zakresu ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasza firma. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można pobrać z następującego linku: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. Prawo do przenoszenia danych Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, samej w sobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, będzie to możliwe tylko w zakresie technicznie wykonalnym. Szyfrowanie SSL lub TLS Ta strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby, które wysyłasz do nas jako operator strony, SSL lub. szyfrowania TLS. Szyfrowane połączenie jest wskazywane przez pasek adresu przeglądarki zmieniający się z „https: //” na „https: //” oraz ikonę kłódki na pasku przeglądarki.  Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.   Informacje, blokowanie, usuwanieZgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo w dowolnym momencie udostępnić bezpłatne informacje o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych prosimy o kontakt w dowolnym momencie na adres podany w stopce.

Sprzeczność z wiadomościami reklamowymi Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w kontekście obowiązku nadruku do celów wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych zostaje niniejszym odrzucone. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji reklamowych, takich jak spam e-mail.  3.     ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ  Pliki cookie Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane przez przeglądarkę.  Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną automatycznie usunięte pod koniec wizyty. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.  Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, zezwala na akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i aktywuje automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.  Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych przez Ciebie funkcji (np. Funkcji koszyka) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO zapisane. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu poprawnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania), będą one traktowane osobno w niniejszej polityce prywatności.  Pliki dziennika serwera Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • IP-Adres

Nie ma połączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, która umożliwia przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy.

Kontakt
Jeśli wyślesz do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, zostaną zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, wycofanie zgody na przechowywanie lub usunięcie celu przechowywania danych (na przykład po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie
Możesz zarejestrować się na naszej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Używamy danych wprowadzonych wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla których się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku koniecznych zmian technicznych, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. DSGVO). Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już zakończonego przetwarzania danych.

Dane gromadzone podczas rejestracji będą przez nas przechowywane, o ile zarejestrujesz się na naszej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie
Oprócz komentarza funkcja komentarza na tej stronie będzie również zawierać informacje o tym, kiedy komentarz został utworzony, twój adres e-mail i, jeśli nie jesteś anonimowy, wybraną nazwę użytkownika.  Przechowywanie adresu IP Nasza funkcja komentowania przechowuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc działać przeciwko autorowi w przypadku naruszeń, takich jak obelgi lub propaganda.  Subskrybuj komentarze  Jako użytkownik strony możesz subskrybować komentarze po rejestracji. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie za pomocą linku w wiadomościach informacyjnych. Dane wprowadzone w trakcie subskrybowania komentarzy zostaną w tym przypadku usunięte; jeśli jednak prześlesz nam te dane do innych celów i gdzie indziej (np. do zamówienia newslettera), pozostaną one u nas. Czas przechowywania komentarzy Komentarze i powiązane dane (np. Adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej, dopóki skomentowane treści nie zostaną całkowicie usunięte lub komentarze muszą zostać usunięte ze względów prawnych (np. Obraźliwe komentarze).  Podstawa prawna Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. DSGVO). Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych. Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy) Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, treści lub modyfikacji stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych (dane użytkownika), o ile jest to konieczne do umożliwienia lub obciążenia użytkownika za korzystanie z usługi.  Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.  Transfer danych przy zawarciu umowy na usługi i treści cyfrowe

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w trakcie umowy, na przykład do banku odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności.

Dalsza transmisja danych nie ma miejsca lub tylko w przypadku wyraźnej zgody na transmisję. Przekazywanie danych stronom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie ma miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

WTYKI I NARZĘDZIA

YouTube
Nasza strona korzysta z wtyczek ze strony YouTube zasilanej przez Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzisz którąkolwiek z naszych witryn obsługujących wtyczki YouTube, zostaniesz połączony z serwerami YouTube. Informuje serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwoli Ci powiązać swoje zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania informacji o użytkowniku, zapoznaj się z polityką prywatności YouTube na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Czcionki internetowe Google
Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google do jednolitego odwzorowania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Aby to zrobić, używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że dostęp do naszej witryny został uzyskany za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google leży w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje domyślnej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, musisz zapisać swój adres IP. Informacje te są zwykle przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i łatwe wyszukiwanie miejsc, które określamy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

promix Anlagenbau GmbH & Co. KG
Riedstr. 10
D-79787 Lauchringen

Telefon +49 77 41-91 99-55
Faks +49 77 41-91 99-11

Mail info@promix-anlagenbau.de

Zarządzanie
Harald Rieger (mgr inż.)
Simon Rieger (B. Sc.)

Siedziba Lauchringen

Sąd Rejonowy Freiburg HRA706273
numer NIP. DE 198380817

Rozstrzygania sporów
Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w stopce redakcyjnej.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.